WERNISAŻ Z Okazji 25-lecia WTZ.

WERNISAŻ Z Okazji 25-lecia WTZ.
W dniu 8 listopada 2019 roku w Miejskim Domu Kultury, odbyła się uroczystość związana z 25-leciem funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lublińcu. Placówka znajduje się w strukturach Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kochcickiej w Lublińcu. Z okazji jubileuszu zorganizowano wernisaż prac uczestników WTZ. Uroczystość swą obecnością zaszczycili między innymi: Starosta Powiatu Lublinieckiego Joachim Smyła, Wicestarosta Tadeusz Konina, Sekretarz powiatu Sylwia Fronczek, Wiceburmistrz Miasta Lubliniec Anna Jonczyk-Drzymała, Dyrektor PCPR Ilona Kozioł, dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, goście z zaprzyjaźnionych warsztatów z Olesna, sponsorzy , byli pracownicy i uczestnicy WTZ, obecni uczestnicy z Rodzinami, przyjaciele. Szczególne podziękowania i wdzięczność złożono pod adresem założycielki WTZ byłej Dyrektor DPS Pauliny Lasek. Część oficjalną rozpoczął Dyrektor DPS Dariusz Szendzielorz, który powitał zaproszonych i obecnych na wystawie gości. Kierownik WTZ Anna Madziąg prowadząca warsztaty od początku ich istnienia, w swym wystąpieniu zaprezentowała krótką historię placówki, cele jakie realizują warsztaty w procesie rehabilitacji zawodowej i społecznej, podkreśliła ogromny wkład i zasługę rodziców w procesie terapii. Zaznaczyła, że placówka jest miejscem, gdzie osoby niepełnosprawne mogą pokazać to co potrafią najlepiej, a instruktorzy każdego dnia odkrywają ich nowe pasję i umiejętności, wspomagając ich i rozwijając zainteresowania , promując dzięki temu ich twórczość na wielu konkursach, festiwalach, spotkaniach integracyjnych. Z okazji jubileuszu i gali każdy z gości otrzymał upominki wykonane przez uczestników. Spotkanie odbyło się w serdecznej i wzruszającej atmosferze przy urodzinowym torcie i symbolicznej lampce szampana oraz suto zastawionym stole, przygotowanym przez firmę cateringową „Wozijadło” Pana Przemysława Jary, któremu serdecznie dziękujemy. Tekst opracowała Anna Madziąg.

© 2005-2017 - Dom Pomocy Społecznej (DPS) Lubliniec