Historia i dzień dzisiejszy

Dom powstał w roku 1961. Do roku 1990 podlegał Ministerstwu Zdrowia, w latach 1990 - 1999 Wojewodzie Częstochowskiemu, a od r. 1999 jest jednostką budżetową Starostwa Lublinieckiego.

Dynamiczny rozwój Domu nastąpił w latach 90-tych po wejściu w życie nowej Ustawy o Pomocy Społecznej. W latach 1991 - 1997 nadbudowane zostało piętro w budynku głównym, wybudowano dwa nowe pawilony, wybudowano nowe zaplecze gospodarczo-kuchenne, a także nowoczesny dział fizykoterapii.

W roku 1994 zaadoptowano budynek szpitalny na filię w Koszęcinie.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej 14 jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych. W Domu mieszka na stałe 245 mężczyzn, a w filii w Koszęcinie 33 kobiety. 

cats.jpg

.

© 2005-2017 - Dom Pomocy Społecznej (DPS) Lubliniec