Imprezy okolicznościowe

Placówka w ramach zajęć kulturalno ? oświatowych organizuje szereg imprez okolicznościowych, które oprawione są bogatym programem artystycznym.

W celu integracji mieszkańców ze społecznością lokalną, rodzinami i opiekunami prawnymi organizowane są coroczne imprezy integracyjne

- Dzień Mieszkańca,

- Piknik Rodzinny.

Dla naszych mieszkańców organizowane są wycieczki krajoznawcze oraz wyjazdy integracyjne do zaprzyjaźnionych ośrodków.

© 2005-2017 - Dom Pomocy Społecznej (DPS) Lubliniec