Oferowane usługi

Mieszkańcom oferujemy nieodpłatnie korzystanie z pomieszczeń rehabilitacyjnych gdzie można skorzystać z wielu zabiegów. Proponujemy różne formy zajęć terapeutycznych. 

Organizujemy wycieczki krajoznawcze i spotkania z rodzinami.

 

BAZA LOKALOWA

USŁUGI REHABILITACYJNE

TERAPIA ZAJĘCIOWA

 

 

© 2005-2017 - Dom Pomocy Społecznej (DPS) Lubliniec