Opieka medyczna i psychologiczna

Nad stanem zdrowia Mieszkańców czuwa odpowiednio wykwalifikowana kadra, zapewniając całodobową opiekę pielęgniarską. Ponadto Mieszkańcy mają zapewnioną opiekę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy specjalistów. Świadczą oni wszelkie usługi objęte kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Lekarze pierwszego kontaktu oraz psychiatrzy przyjmują i konsultują mieszkańców na terenie Domu przynajmniej 3 razy w tygodniu oraz zawsze, gdy zaistnieje taka  potrzeba. Do lekarzy specjalistów mieszańcy są dowożeni samochodem z Domu Pomocy Społecznej.

W Domu zatrudniony jest psycholog, który systematycznie udziela wsparcia emocjonalnego mieszkańcom, pomaga w kształtowaniu umiejętności radzenia sobie z problemami dnia codziennego.

© 2005-2017 - Dom Pomocy Społecznej (DPS) Lubliniec