Uczestnicy WTZ

wtz 019

     

Uczestnicy WTZ

Uczestnikami WTZ są osoby z niepełnosprawnością intelektualną Podstawą do przyjęcia jest wskazanie do uczestnictwa w WTZ zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

W WTZ znalazło dla siebie miejsce 50 nipełnosprawnych z całego powiatu lublinieckiego.

Każdy z uczstników ma opracowany indywidualny program rehabilitacji uwzględniający jego psychofizyczne możliwości, zainteresowania.

         

© 2005-2017 - Dom Pomocy Społecznej (DPS) Lubliniec